Handledare

Introduktionsutbildning för handledare och elev
För att övningsköra privat måste du från 2006-01-01 ha genomgått en introduktionsutbildning. Handledare och elev måste gå denna utbildning tillsammans eller var för sig. Utbildningen är på 3 timmar + raster vid ett tillfälle. Utbildningskostnad är 400,- /deltagare inklusive kursmaterial och moms.

För anmälan och information ring 0573-125 00.