Utbildningen

Intensivutbildning, dvs du jobbar med teori och körning på heltid, är ett effektivt sätt att ta körkort. Fördelen med intensivutbildning är att du ägnar och koncentrerar dig enbart på körkortsutbildningen under en kort period. Du har inga störningsmoment, som du normalt har när du är på hemmaplan.

Utbildningens upplägg

Du kör ett antal lektioner varje dag, beroende på dina förkunskaper och din inlärningsförmåga. Mellan körlektionerna får du ägna dig åt självstudier i läroboken. Du arbetar också med att testa av dina teorikunskaper genom olika teoritester och slutprov på datorn.

Teoriundervisningen

Teoriundervisningen omfattar 4 lektioner som är förlagda kl.8-10 mån-tors första veckan. Varje teoripass omfattar ca 2 timmar.

Riskutbildning 2 (halkkörning)

Halkkörning görs inom ovannämnda tvåveckorsperiod. Behövs det längre tid för din utbildning får du vänta med halkutbildningen tills du uppnått den kunskapsnivå som krävs.

Kunskapsprov och körprov

Trafikskolan bokar en plats för ditt kunskaps- och körprov hos trafikverket. Teoriprovet görs vanligtvis fredag sista veckan eller samma dag som körprovet. Meddelandet om din uppkörningstid kommer både till dig och trafikskolan.